CATEGORIES:    
 

Just to share a African poem

By: wide4u44
Mood: Bored
Date: Oct 23, 2007
Music: Ladysmith Black Mambazo


[Zulu, inkondlo] Umkhuleko
 
 Ngiphe inqondo youkuqonda
injongo yamazulu aphezulu
Ngincindise intando yokuthanda
ngothando lokuthanda umakhelwane
Ngivule amehlo okubona
ngibone ezakho ezimhlophe
Thetha amaqiniso okuqinisa
idolo lesizwe sakhithi
Hlanza okwenhliziyo okomoya
nokomzimba kula-magade ahlabayo
Ngithobise ngokuzithoba kokwazi
ngiwuthuli namanzi no-musa
Ngithele ngentethelelo yokuthethelela
ngikhululeke okwenyoni emkhathini
M'Dali wezizwe namazwe
M'Veli owavela kuqala
M'Bumbi wobuntu besintu
ngikhumbuze ubuntu bomuntu...

Lungelo MbathaSHARE THIS BLOG POST

Only Friends can comment.


VIEWING 1 - 1 OUT OF 1 COMMENTS

From: Ntombi
October 24, 2007, 1:05 am

Wonderful Paul! Just wonderful, this is a beautiful piece man and I thank you for sharing...This should be a daily prayer as it covers all the important and crucial aspects that would bring you closer to the lord...Thank you. I have copied to my documents and will be reading it from time to time..... Thank you my friend, thank you *mwah*OFFLINE


You could never really lose until you start quitting
Activity: